Nowe Władze PSSB

Opublikuj

Podczas ostatniego Walnego Zebrania członków PSSB wybrano nowe władze Stowarzyszenia.

Walne zebranie w tajnym głosowaniu wybrało nowy zarząd oraz komisję rewizyjną PSSB na kolejne dwa lata. Przewodniczącą została ponownie Ewa Kudlińska-Pyrz. W skład nowego zarządu wchodzą:

  1. Ewa Kudlińska-Pyrz – przewodnicząca (Mary Kay)
  2. Konrad Szałkiewicz – wiceprzewodniczący (Herbalife)
  3. Anna Pietrzak – członek (Amway)
  4. Barbara Goździkowska – członek (Avon)
  5. Beata Pawłowska – członek (Oriflame)
  6. Bartłomiej Feluś – członek (General Advisors)

Komisja rewizyjna w składzie:

  1. Grzegorz Małachowski – przewodniczący (Nature's Sunshine)
  2. Joanna Klupp – członek (Forever Living Products)
  3. Jerzy Podjarkowski – członek (Vorwerk)

Najważniejszymi celami PSSB są: stanowienie standardów etycznych i monitorowanie ich przestrzegania przez firmy członkowskie, promocja branży sprzedaży bezpośredniej i marketingu sieciowego, udział w konsultacjach społecznych dotyczących regulacji prawnych istotnych dla sektora oraz integracja środowiska. Obecnie do stowarzyszenia należą 23 firmy sprzedaży bezpośredniej i MLM oraz siedem firm-członków pozabranżowych.

Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej (PSSB) działa od 1994 roku i grupuje kilkadziesiąt przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż bezpośrednią i marketing sieciowy na terenie Polski oraz firmy spoza branży. Ich łączny udział w rynku przekracza 65%. Główne cele stowarzyszenia to m. in.: stanowienie etycznych standardów sprzedaży i monitorowanie ich przestrzegania przez firmy członkowskie, dotyczy to także zasad „Kodeksu Sprzedaży Bezpośredniej PSSB”, promocja i stały rozwój tego kanału dystrybucji, podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat sprzedaży bezpośredniej, wyjaśnianie jej ekonomicznego znaczenia i zalet dla klientów oraz prezentowanie w kontaktach zewnętrznych stanowiska członków stowarzyszenia w sprawach istotnych dla sektora DS/MLM. Stowarzyszenie aktywnie działa także w obszarze edukacji i wspierania idei przedsiębiorczości wśród młodzieży i studentów, współpracując z kilkoma wyższymi uczelniami ekonomicznymi w kraju.

Członkowie wspierający: ACN Communications Polska Sp. z o.o., Amway Polska Sp. z o.o., Arbonne Europe Sàrl, Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o., Betterware Poland Limited Sp. z o.o., DLF Sp. z o.o., Energetyczne Centrum S.A., Flavon Group Polska Sp. z o.o., Forever Living Products Poland Sp. z o.o., Herbalife Polska Sp. z o.o., JUST Polska Sp. z o.o., LR Health and Beauty Sp. z o.o., Mary Kay Cosmetics Poland Sp. z o.o., NSA GmbH, Oriflame Poland Sp. z o.o., Nature’s Sunshine Products Poland Sp. z o.o., Nu Skin Enterprises Poland Sp. z o.o, Partylite Sp. z o.o., Vorwerk Polska Sp. z o.o., Zepter International Poland Sp. z o.o., Zinzino Sp. z o.o. Członkowie pozabranżowi: Brian Tracy International, FranklinCovey Sp. z o.o., General Avdisors, InSee Sp. z o.o., e-point SA, PostNord Fulfilment Sp. z o.o., Networkio Sp. z o.o. Członkowie oczekujący: TIENS Sp. z o.o.

PSSB jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej SELDIA, Światowej Federacji Stowarzyszeń Sprzedaży Bezpośredniej (WFDSA), Konfederacji Lewiatan i Federacji Konsumentów.

Edycja komentarza

Traktuj zaznaczony tekst jako obrazek | link | pogrubienie | kursywa

Nowy Komentarz

Aby dodać komentarz zaloguj się !