X Spotkanie Klubu TOP Liderów MLM

Opublikuj

Autor: Piotr Hoffmann, 2013-03-09 22:57:11

6 marca br. w Warszawie (Platinum Tower) odbyło się X Spotkanie Klubu TOP Liderów MLM. Tego dnia w bardzo ważnych dyskusjach na temat branży MLM wzięło udział ok. 50% całego stanu osobowego tej elitarnej grupy oraz zaproszeni goście specjalni.

Spotkanie rozpoczął od przywitania całej ekipy Maciej Maciejewski, redaktor naczelny „Network Magazynu”. Następnie, po krótkim przedstawieniu się każdego TOP Lidera z osobna, członkowie głosowali za przyjęciem do klubu nowych kandydatów. Jednogłośnie w szeregi klubu przyjęto zatem: Mirosławę i Krzysztofa Cybul z FM GROUP, Katarzynę i Marka Dziurów z Akuna Polska, Katarzynę Woźniak z Herbalife oraz Elżbietę Król i Katarzynę Jeziorską z firmy Starlife Polska.

Kolejnym punktem spotkania było wykluczenie z członkostwa w klubie osób, które podczas poprzednich zebrań charakteryzowały się nieusprawiedliwioną, nad wyraz ambitną absencją. W ten sposób, zgodnie z punktem VI/3 Kodeksu Klubu TOP Liderów MLM, z listy członków klubu wykreślono Bernarda Jastrzębskiego, Marzenę Demczuk i Norberta Rekowskiego.

Michał Barański – pomysłodawca projektu edukacyjnego „Biznes MLM jako alternatywny sposób zarabiania na studiach – zdał krótką relację z dotychczasowych wykładów, które w ramach tego przedsięwzięcia „Network Magazyn” i Klub TOP Liderów MLM przeprowadzili na uczelniach w Kielcach, Wrocławiu i Zielonej Górze. Zasygnalizował, w jakich miastach i na jakich uczelniach planuje teraz najbliższe wykłady. 

Po przerwie głos zabrały Aneta Rydz i Katarzyna Kuglin, które przedstawiły członkom klubu propozycję współpracy oraz szczegółowe plany swojego projektu Targi Pracy Alternatywnej. Po krótkiej prelekcji ustalono, aby powiązać to wydarzenie z pomysłem edukacyjnym zatytułowanym Europejskie Forum Biznesu MLM oraz uroczystościami związanymi z 10 urodzinami „Network Magazynu”. Rozpoczęła się żywa dyskusja, dzięki której ustalono wiele szczegółów dotyczących tego nowego, unikalnego na światową skalę i potężnego przedsięwzięcia, które odbędzie się w Polsce, prawdopodobnie 19 października br. w Sali Kongresowej Pałacu Kultury w Warszawie.

Więcej na temat projektu Europejskie Forum Biznesu MLM/Targi Pracy Alternatywnej/10 urodziny „Network Magazynu” – jedynego w Polsce niezależnego pisma o branży sprzedaż bezpośrednia i marketing sieciowy, a przede wszystkim o tym, jak akcja ta przyczyni się do wzmocnienia wizerunku biznesu DS/MLM wśród społeczeństwa, napiszemy już niebawem.

reklamareklama

Klub TOP Liderów MLM (KTLMLM) to grono najprężniej działających w marketingu sieciowym fachowców, grupa rzetelnych i etycznych liderów współpracujących, jako niezależni przedsiębiorcy, ze znanymi i poważanymi firmami reprezentującymi branżę w Polsce. Podstawowymi celami, jakie klub wyznaczył sobie do konsekwentnego realizowania, są następujące zagadnienia: integracja środowiska MLM, promocja tego biznesu, zainteresowanie społeczeństwa unikalnymi możliwościami, jakie daje ten sektor i w efekcie zwiększenie liczby dystrybutorów w branży, etyka w MLM, prezentowanie i analizowanie obecnej sytuacji branży na rynku, opiniowanie nowych firm MLM, wymiana doświadczenia, rozwiązywanie problemów wewnątrz sektora, edukacja (m.in. organizacja profesjonalnych szkoleń branżowych) oraz działalność charytatywna.

Edycja komentarza

Traktuj zaznaczony tekst jako obrazek | link | pogrubienie | kursywa

Nowy Komentarz

Aby dodać komentarz zaloguj się !